گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
تائید اسناد تجاری

تائيد اسناد تجاري و تصديق گواهي امضاءاسناد تجاري شامل صورتحساب فروش ، گواهي مبدآ كالا ، گواهي بهداشت كالا ، بارنامه ، و قراردادهاي تجاري ، معرفينامه نماينده ، وكالتنامه و همچنين تصديق امضاء مقامات محلي قبل از ارسال به سازمانهاي ذيربط داخل كشور مي بايستي توسط سفارت  جمهوري اسلامي ايران در وین مورد تائيد قرار گيرد

۱) 
تكميل فرم اطلاعات فروشنده يا توليد كننده (فرم تاييد اسناد(۱۱۱)

۲)ارسال اصل مدرك به همراه يك نسخه كپي

۳) پرداخت هزينه متعلقه طبق ليست (

۴) پاكت برگشت با ذكر آدرس و الصاق تمبر كافي جهت پست سفارشي، همراه مدارك فوق الزامي است و جهت تسریع در تقاضایتان حتمآ نوع درخواست خود را روی پاکت ارسالی قید نمائید

ياد آوري : 

۱-  پرداخت هزينه بصورت واريز به حساب سفارت و ارسال اصل نسخه واريزي بوده و از ارسال هزينه بصورت نقدي جدآ خوداري گردد
۲-
از ارسال صورتحسابها ، گواهي مبداء كالا ، بارنامه به سفارت حتمآ به تائيد اتاق بازرگاني محل و در خصوص گواهي هاي بهداشت و سلامت كالا به تائيد اداره بهداشت محل و در مورد وكالتنامه ها تنظيمي در دفاتر notar به تائيد دادگاه محل رسيده باشد.

 ۳- در صورت درخواست تائيد كپي مدارك فوق ، مانند اصل آن مي بايستي قبل از ارسال به تائيد مقامات ذيربط رسيده باشد
 

 

هزینه تأیید اسناد تجاری

 

 

ردیف

تعرفه هزينه مربوط به تآييد اسناد و مدارک تجاري

€  يورو

۱

تصديق امضاء و مهر دواير دولتی و نمایندگی های جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور

۱۸

۲

تصديق امضاء و مهر مقامات رسمي و دواير دولتي خارجي

۲۴

۳

تصديق اعتبار و سرمايه شرکت ها و ترازنامه، اساس نامه، روزنامه رسمي و آگهي ها، سرمايه شرکت، صورت جلسات مجمع عمومي، گواهي سهام و سهم الشرکه شرکاء و تصديق شرکت نامه

۵۴

۴

تصديق اعتبار و سرمايه بازرگانان درصورت ارائه مدارک کافي کارت بازرگاني، گواهي هاي سرمايه، گواهي مربوطه به مالکيت بازرگاني

۵۴

۵

تصديق معرفي نامه نمايندگان شرکت ها

۵۴

۶

تصديق صورتحساب فروش کالا :

تا مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ريال (معادل ۱تا ۱۵۲ يورو)

از ۵۰۰۰۰۰۱تا مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ريال معادل از ۱۵۳تا ۱۵۱۶يورو

از ۵۰۰۰۰۰۰۱تا مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ريال معادل از ۱۵۱۷تا ۷۵۷۶يورو

از ۲۵۰۰۰۰۰۰۱تا مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ريال معادل از ۷۵۷۷تا ۱۵۱۵۲يورو

از ۵۰۰۰۰۰۰۰۱تا مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ريال معادل از ۱۵۱۵۳تا ۷۵۷۵۸يورو

از ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۱ريال به بالا معادل از ۷۵۷۵۸يورو به بالا

درصورت عدم ذکر بهاء

تآييد نسخ بعدي و رونوشت اسناد فوق معادل %۱۰مبلغ پيش بيني شده در هر بند محاسبه مي گردد

۱۸

۶۰

۱۰۷

۲۱۶

۴۲۰

۸۴۰

۸۴۰

۷

تصديق گواهی سالم یا معیوب بودن کالا  ، گواهی استاندارد ، گواهی بهداشتی  و...... :

تا مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ريال (معادل ۱تا ۱۵۱۶ يورو)

از ۵۰۰۰۰۰۰۱تا مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ريال معادل از ۱۵۱۷تا ۱۵۱۵۱۶يورو

از ۵۰۰۰۰۰۰۰۱تا مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ريال معادل از ۱۵۱۵۱۷تا ۱۵۱۵۱۵۲يورو

از ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۱ريال به بالا معادل از ۱۵۱۵۱۵۲يورو به بالا

درصورت عدم ذکر بهاء

تآييد نسخ بعدي و رونوشت اسناد فوق معادل %۱۰مبلغ پيش بيني شده در هر بند محاسبه مي گردد

۳۶

۹۶

۱۸۰

۳۳۶

۳۳۶

۸

تصديق گواهی مبدا کالا :

تا مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ريال (معادل ۱تا ۱۵۲ يورو)

از ۵۰۰۰۰۰۱تا مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ريال معادل از ۱۵۳تا ۱۵۱۶يورو

از ۵۰۰۰۰۰۰۱تا مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ريال معادل از ۱۵۱۷تا ۷۵۷۶يورو

از ۲۵۰۰۰۰۰۰۱تا مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ريال معادل از ۷۵۷۷تا ۱۵۱۵۲يورو

از ۵۰۰۰۰۰۰۰۱تا مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ريال معادل از ۱۵۱۵۳تا ۷۵۷۵۸يورو

از ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۱ريال به بالا معادل از ۷۵۷۵۸يورو به بالا

درصورت عدم ذکر بهاء

تآييد نسخ بعدي و رونوشت اسناد فوق معادل %۱۰مبلغ پيش بيني شده در هر بند محاسبه مي گردد

۱۸

۶۰

۱۰۷

۲۱۶

۴۲۰

۸۴۰

۸۴۰

 

 

کليه اطلاعات مربوط به هزينه هاي کنسولي مربوط به بخش هاي مختلف در اين بخش در دسترس شما قرارگرفته است،  ضمنا هزينه مربوطه را مي توانيد به حساب مندرج در زير واريز و رسيد آن را ضميمه مدارک خود نمائيد

توجه:

ارائه اصل رسيد پرداخت هزينه ها بر اساس جدول هزينه هاي کنسولي الزامي مي باشد

درصورتيکه هزينه پرداختي ازطريق حواله بانکي Überweisung ،انجام شده باشد

ارائه کپي  Kontoauszug مبلغ پرداختي ضروري است

 

Kontonummer 01754464400 BLZ 12000 Bank Austria                                          شماره حساب بخش کنسولی 

IBAN   AT781100001754464400

BIC     BKAUATWW

  

Kontonummer 01754464400 BLZ 12000 Bank Austria                                          شماره حساب بخش کنسولی 

IBAN   AT781100001754464400

BIC     BKAUATWW

 

 

 

   دانلود : Form111_106049.pdf           حجم فایل 120 KB
اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران